page contents Pakistani Showbiz : Fawad Afzal Khan

4.18.2009

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan son Ayyan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan's son Ayyan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan with son Ayyan

Fawad Afzal Khan with wife and son

Iman Ali and Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan with wife Sadaf Afzal Khan and son

Fawad Afzal Khan with his son Aayan


Fawad Afzal Khan during school days


Fawad Afzal khan wedding portrait


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan


Fawad Afzal Khan

Fawad Afzal Khan Wedding Photos
Pics from Fawad Afzal Khan Shaadi